Wysyłka dzisiaj!

Obowiązek informacyjny

Szanowny Użytkowniku, 

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób LEOFRANCO S.C. (www.skarpetki.sklep.pl),  przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują. Informacje znajdują się poniżej.

 Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest LEOFRANCO S.C. (dalej „LEOFRANCO S.C.”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 17. 

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez LEOFRANCO S.C.?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez LEOFRANCO S.C., możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email : kolorowe@skarpetki.sklep.pl

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas procesu dokonywania zakupu w sklepie internetowym bądź przy wypełnieniu formularza zapisu do newslettera.

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności. Informacje o Tobie otrzymujemy również od serwisu aukcyjnego - Twoje dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia.

W jakim celu i na jakiej podstawie LEOFRANCO S.C. przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

  Umożliwienia przeprowadzenia realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego 
 • umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach sklepu;
 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym z realizacją Twojego zamówienia

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej skarpetki.sklep.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników Skarpetki.sklep w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

LEOFRANCO S.C. jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Pamiętaj - możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili  w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś bądź pisząc do nasz na adres : kolorowe@skarpetki.sklep.pl

Czy musisz podać LEOFRANCO S.C. swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy (realizacja zamówienia) tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy. Jeśli nie podasz tych  danych osobowych,  nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. 

W jakim celu potrzebujemy Twoje poszczególne dane?

Imię, nazwisko - Twoje imię i nazwisko potrzebujemy w celu zrealizowania umowy. Te dane przekazujemy firmie kurierskiej bądź pocztowej, która dostarcza Twoją paczkę. 

Dodatkowo Twoje imię i nazwisko potrzebne jest nam w celu kontaktu z Tobą w sprawie zamówień, reklamacji, zwrotów towaru.

Adres - Twój adres potrzebny jest nam w celu dostarczenia do Ciebie paczki. Adres przekazujemy firmie kurierskiej.

Numer telefonu - Twój numer telefonu potrzebny jest nam do zrealizowania Twojego zamówienia. Dodatkowo numer przekazujemy firmie kurierskiej. 

Adres e-mail - Twój adres niezbędny jest do realizacji zamówienia. Przesyłamy go również firmie kurierskiej.

Jakie masz uprawnienia wobec LEOFRANCO S.C.?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LEOFRANCO S.C. cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu LEOFRANCO S.C. udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, firmom kurierskim, platformom sprzedażowym, firmie księgowej, które współpracują z LEOFRANCO S.C.), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na sklepie internetowym. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

LEOFRANCO S.C. przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.


Strona najczęściej wyszukiwana poprzez hasła:
Kolorowe skarpetki, kolorowe stopki, śmieszne skarpetki, skarpety do garnituru

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów