ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W skarpetki.sklep.PL MASZ 30 DNI NA ZWROT TOWARU
 

Jak zwrócić produkt?

1. Pobierz Formularz odstąpienia od umowy

2. Wydrukuj go i uzupełnij

3. Zwracane produkty zapakuj do wysyłki bardzo starannie, tak aby nie uszkodziły się w trakcie transportu

4. Dołącz do paczki dowód zakupu i wypełniony wcześniej Formularz

5. Nadaj paczkę (na własny koszt) na adres:

    Dicom s.c
    ul. Kwiatkowskiego 8 (Centrum Phoenix)
    55-011 Siechnice

6. Po otrzymaniu przez nas przesyłki, pieniądze zostaną zwrócone na podany numer konta bankowego w ciągu 14 dni.

 

PAMIĘTAJ!

  • Nie trzeba podawać powodu do zwrotu. Każdy ma do tego prawo
  • Można ściągnąć formularz odstąpienia od umowy lub napisać własnoręcznie
  • Można zwrócić część lub całość zamówienia
  • Zwracany towar nie może być uszkodzony, ani posiadać śladów użytkowania
  • Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient
  • Zwracany towar powinien być starannie zabezpieczony i zapakowany w karton, torbę lub kopertę zewnętrzną
  • Do paczki zwrotnej należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego (jeżeli zwracana jest całość zamówienia) lub kopię paragonu (jeżeli zwracana jest część zamówienia)
  • Nie należy wysyłać paczek za pobraniem, nie zostanie odebrana
  • W razie pytań lub wątpliwości w sprawie zwrotu prześlij maila na adres pomoc@skarpetki.sklep.pl

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

30 dniowy termin odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 30 dniowe prawo do odstąpienia od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy 

Od umowy zakupu Klient może odstąpić w terminie 30 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedawcę (Dicom s.c. Marcin Warzocha, Włodzimierz Fiłatow, ul. Kwiatkowskiego 8, 55-011 Siechnice, Polska, pomoc@skarpetki.sklep.pl) o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od umowy, zostają zwrócone wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy oferowany), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostaje dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że klient  wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosząc żadnych opłat z tym związanych. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.